Něco je stejně nevyhnutelného jako smrt ...a to život.

Prosinec 2007


smrt

27. prosince 2007 v 21:44 | Rose |  citáty
Smrt může být přítěží, smrt může být vysvobození. Neproklínej ji, smiř se s ní...

Nehledej smrt - ona si Tě najde sama a záleží jen na ní za jak dlouho!

Náhrobní nápis je opožděný kompliment.

Nikdo neví, co je smrt a přece se jí všichni bojí. Třeba je pro člověka největším dobrem.

Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům.

Je mnoho míst kde můžete potkat spoustu lidí, ale pouze na jednom se jednou setkáme úplně všichni.

Až zemřu, pohřběte mě tváří dolů, aby mi celý svět mohl políbit prdel. Každému je určen jeho den
Všichni lidé by se měli snažit zjistit, než umřou, před čím utíkají, za čím utíkají a proč utíkají .
Smrt se neřídí našimi plány.
Až mi bude tak sto deset, přijde bůh a zmáčne RESET
Každý den je proč zemřít, ale jen jeden je ten správný.
Člověk, který není ochoten pro něco zemřít, není hoden toho, aby žil.
Někteří lidé se tak bojí smrti, že ani nezačnou žít.
Co je smrt? Konec nebo přechod?
Je lepší zemřít než v hanbě otročit.
Je lepší zemřít pro něco než žít pro nic.
Život je nakonec potrestán smrtí
Je škoda, že člověk začíná o mnoha věcech uvažovat až na sklonku života .
Kdo neuměl žít, nebude umět umírat.
Ti, kdo jsou sami, mají smutný život, ale nejsmutnější smrt.
Strach ze smrti jest horší nežli smrt sama Raději umřít v květech, než žít ve špíně.
Nejlepší smrtí je zemřít a být oplakáván blízkými.
Lépe zemřít se všemi, než žít sám.

Láska

27. prosince 2007 v 21:41 | Rose |  citáty
Nejvytrvalejší ze všech lásek je ta nešťastná.
Láska je jako slza. Rodí se v očích a padá k srdci...Nejbolestivější je dívat se do očí tomu, koho máte stále strašně rádi, i přesto jak moc vám ubližuje...
pismen,3 slova a 1 pocit =I love you
I hate you,but I love you......I hate you,becaouse I love you.....
Ty trpíš z neopětované lásky k osobě,kterou miluješ a někdo jiný trpí pro tvou lásku,kterou nemůže mít....
Proč
Pravda je, že... Schováváme se, protože chceme, aby nás někdo našel. Utíkáme pryč, protože chceme, aby nás někdo vzal za ruku a přivedl nás zpět. Necháváme si lámat srdce, abychom viděli, jestli se najde někdo, kdo ty střepy z našeho srdce vezme a slepí je zpět dohromady....

Proč každé chození končí rozchodem?
Proč každá láska končí bolem?
Proč každý polibek končí slzy?
Proč každý pohlazení končí rannou do srdce?
Proč každý úsměv končí ubrečeným dojmem?
Proč každé krásné oči jsou kalné?
Nějhořši způsob,jak si uvědomit,že ti někdo opravdu chybí,je posadit se vedle něj a uvědomit si že už nikdy nebude tvuj!
Láska je když...
...se na svět díváš čtyřma očima.
...nejíš,nespíš,chodíš jak tělo bez duše a myslíš jenom na něj.
...rozumíš tomu druhému i beze slov.
...cítíš křeče v břiše,trému,bušení srdce a šíleně blábolíš.
...umíš dostávat i dávat něžnosti,porozumění a důvěru.
...jdete oba dva společnou cestou,která má jen jeden cíl.
...nemiluješ člověka kuli jeho přednostem,ale i kuli jeho slabostem.
...s úsměvem přecházíš jeho chyby.
...dikážeš se vžít do jeho kůže a umíš ho pochopit.
...najednou vidíš svůj stín,který se umí usmívat.
...je pro Tebe ten druhý důležitější než Ty a všechno na světě.
Láska je jedno z těch utrpení,jež není možno skrývat.Stačí jedno slovo,jeden nepatrný pohled,dokonce i mlčení k tomu,aby se projevila v plném rozsahu
Nauč se smát se slzami v očích, pomalu jít, když pospícháš. nauč se pohladit se zaťatou pěstí, protože jedině tak poznáš paprsek slunce a štěstí a jak krásný je život.
- Nikdy se nepouštěj do vztahu s někým,kdo se ti jen líbí,protože bys ublížila člověku,který tě miloval.
- Utrhl jsem květinu
a zvadla.
Chytil jsem motýla
a zemřel mi v dlani.
Pochopil jsem, že krásy se mohu
dotknout pouze srdcem.
- Člověk pozná opravdovou Lásku teprve tehdy,až jí stratí!
- Kdo řekl, že láska je slepá???? Ta jediná vidí dobře, protože objevuje krásy tam, kde jiní nevidí nic.
- Láska a nenávist jsou dvě sestry: kde je jedna, přijde i druhá a potom společně odejdou.
- Trvá minutu, abys potkal někoho výjímečného, potřebuješ hodinu, aby sis ho začal vážit, potřebuješ den, abys ho miloval a celej život, abys ZAPOMNĚL!!!
- Až vezmeš fotku mou,tak jedno přání mám,aby tě vázala ke krásným vzpomínkám.
- Nebudu milovat,srdce své mučit,smířim se s osudem,budu se učit.
- Laska je slepa, ale sousedi ne....
Laska je propast, do ktere spadnou dva a vylezou tri....
V posteli jen chvilka radosti a pak cely zivot starosti....
- Láska je lék pro každý věk.
- Nepřestala jsem Tě milovat, jen jsem se naučila bez Tebe žít, nebylo to snadné, ale bylo to snažší než zapomenout..
- Někdy máme někoho velice rádi nebo ho milujeme, aniž bychom to věděli nebo si to připouštěli.
- Miluj, bojuj, ale o lásku nikdy nepros..!
- Láska je jako sněhová vločka. Když si myslíš, že ji pevně držíš, roztaje.
- Láska začíná úsměvem, roste polibkem a končí slzou...
- Láska není zbraní, ale často raní.
- To nejdůležitější není to, že já chci jeho, ale to, že chci, aby on chtěl mě..
- Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti.
- I když člověk někoho miluje, občas na to zapomene.

Život

27. prosince 2007 v 21:30 | Rose |  citáty
- Neber život moc vážně, stejně umřeš.
- Nauč se smát se slzami v očích, pomalu kráčet, nauč se hladit se zaťatou pěstí, teprve pak poznáš jak je život krásný.. a stojí za to o něj bojovat!
- Jsem krutý i něžný - jsem život.
- Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě. (M. Twain)
- Žij každý den svého života, jako by byl první a jako by byl poslední. (F. Nietzsche)
- Opravdu nemusíš nic být. A nemusíš nic dělat. Opravdu nemusíš nic mít. A nemusíš nic vědět. Opravdu se nemusíš něčím stát. Ale je užitečné pochopit, že oheň pálí a že když prší, tak je hlína mokrá…
- Život sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, má bohatství. (J. Anoulih)
- I nedokonalý život bývá krásný.
- Nemůžeme dojít na konec svého života a zjistit, že jsme žili jen jeho délku. Je třeba žít také jeho šířku a hloubku. (D. Ackermanová)
- Žij okamžikem, protože ta chvíle, co právě prožíváš, už se nikdy nevrátí.
- Život utíká každým tvým pohybem
Když se zavře jedna brána ke štěstí,další se otvírá,ale my se často tag dlouho díváme na tu zavřenou,že si nevšimneme té,která se pro nás již otevřela.
Nezajímej se o vzhled,může klamat,nazajímej se o bohatství,i to odvane pryč.Najděte někoho,kdo tě příjměje k úsměvu,protože stačí jenom jeden úsměv,aby se temný den zdál jasnějším.Najdi někoho,kdo přijměje tvoje srdce se smát.
Sni o tom,o čem chceš snít,jdi tam,kam chceš jít,buď tím,kým chceš být,protože život je jen jeden a jen jedna šance dělat všechny věci,které chceš dělat.
Když ses narodila,plakala si a všichni kolem tebe se usmívali.Žij svůj život až do konce,buď tím,kdo se stále usmívá,když všichni kolem tebe pláčou.

Chyby

27. prosince 2007 v 21:25 | rose |  citáty
Nikdo není bez chyb.
Quintus Flaccus Horatius
Chybovat je v povaze člověka, ale jen hlupák na svém omylu setrvává.
Marcus Tullius Cicero
Ještě jsem se nesetkal s člověkem, který by dokázal vidět své chyby a sám před sebou se z nich obvinit.
Konfucius |
Nenávidím nikoli člověka, ale jeho chyby.
Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Nehovořte o chybách, ty budou hovořit samy za sebe.
Winston Churchill |
Neúspěšný je ten muž, který nedokázal využít vlastních chyb.
Elbert Hubbard
Největší chyba je, že si nejsme vědomi žádné chyby.
Thomas Carlyle |
Většina našich chyb se dá omluvit spíše než prostředky, kterými se je snažíme utajit.
Francois de la Rochefoucauld
Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.
Elbert Hubbard
Kdybychom byli bez chyb, nezpůsobilo by nám takovou radost odhalovat chyby druhých.
Francois de la Rochefoucauld
Dějiny názorů člověka nejsou ničím jiným než dějinami jeho omylů.
Voltaire |
Chyba je, když věříš každému, ale chyba je i to, když nevěříš nikomu.
Lucius Annaeus Seneca
Chyby velkých lidí jsou potěšením pro malé.
Benjamin Disraeli
K malým chybám se přiznáváme, abychom přesvědčili ostatní, že nemáme velké.
Francois de la Rochefoucauld |
Raději živé chyby než mrtvou dokonalost.
Georges Duhamel |
Lidské chyby se vyvíjejí časem, tak jako vrásky na tváři.
Georg Christoph Lichtenberg
Nemá chyby - jen tu, že je bez chyb.
Gaius Plinius Secundus Maior
Všichni máme dost sil na zveličení chyb těch druhých.
Francois de la Rochefoucauld |
Kdo z hrdosti nepřizná vlastní chyby, nemá hrdost.
Charles Dickens |
Kdo ti povídá o chybách druhých, bude i druhým povídat o chybách tvých.
Thomas Mann |
Mýlí se ti, kteří doufají, že si stačí sami.
Walther von der Vegelweide
Omyl je bez viny, omyl vinu nenese.
Walther von der Vegelweide
Zdánlivě dobří skrývají své chyby před sebou i před ostatními, skutečně dobří je znají a přiznávají je.
Francois de la Rochefoucauld
Miluj své nepřátele, protože ti připomínají tvé chyby.
Benjamin Franklin
Chyby lze vždy prominout, pokud máš sílu se k nim přiznat.
Francois de la Rochefoucauld
Omyly ducha přibývají ve stáří jako vrásky na tváři.
Francois de la Rochefoucauld
Přílišná horlivost působí jenom omyly.
Moliére
Vidíš-li, že se někdo mýlí, nehněvej se naň. Pomni, že není možné mýlit se schválně.
Lucius Annaeus Seneca
Dělá-li soupeř chybu, netřeba ho rušit.
Napoleon Bonaparte |
I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí, ale nenesme ji s sebou do stáří.
Johann Wolfgang Goethe
Není větší chyby, než přestat zkoušet.
Johann Wolfgang Goethe |
Mezi jinými nevýhodami smrtelné povahy je i ta slepota mysli, že nejenom jsme nuceni dopouštět se omylů, ale svoje chyby i milujeme.
Lucius Annaeus Seneca |
Slabost je jediná chyba, kterou není možné napravit.
Francois de la Rochefoucauld |
Samolibost zveličuje naše chyby stejně jako naše ctnosti.
Johann Wolfgang Goethe
Zoufalství je největší z našich chyb.
Luc de Clapiers Vauvenargues |
Miluje-li se člověk příliš, mýlí se velmi těžce. Pohrdá-li sebou, mýlí se dvojnásob.
Karel Čapek
Nejčastěji se mýlí ti, kdo nepřipustí, že by se kdy mohli mýlit.
Francois de la Rochefoucauld
Pouze velkým lidem přísluší mít velké chyby. A každý má představy o své velikosti.
Francois de la Rochefoucauld
Přiznat vlastní chybu je nejtěžší pro ty, kdo si jsou nejméně jisti vlastními schopnostmi.
Mark Hume McCormack
Málo se zamýšlíme nad příčinami chyb. Jak často vznikají z nejasného příkazu.
Stefan Garzyňski |
Ten, kdo skrývá své chyby, vystavuje se nebezpečí, že bude souzen podle cizích.
N.N. |
Mýlit se je lidské.
Marcus Tullius Cicero |
Omyly mají svou cenu, ale ne každý. Ne každý, kdo pluje do Indie objeví Ameriku.
Erich Kästner
Každý někdy udělá chybu, ale je důležité si ji přiznat, ne z ní vinit okolí.
Lee Iacocca
Pryč se starými omyly! Ať žijí nové omyly!
Václav Dušek
Omyl může být skutečný, nebo domnělý - podle toho, zda jeho autor má pravdu, nebo ne.
André-Pierre Dac |
Je to víc než zločin - je to chyba!
Charles Maurice Talleyrand-Périgord |
Napravovat staré chyby stojí často víc úsilí než dělat nové.
Wiesław Brudziňski
Setrvání na svých omylech, je to věrnost sobě samému?
Stanislaw Jerzy Lec
Nelze být člověkem a nechybovat.
Rabi Moses Ben Maimon Maimonides
Přiznáváme se k chybám, abychom aspoň upřímností trochu napravili, co nám ty chyby už nadrobily.
Francois de la Rochefoucauld
Omyly moudrého člověka se podobají zatmění slunce. Když se mýlí, všichni to vidí a vidí i jeho nápravu.
Čínská přísloví
Když si nepřiznáš svou chybu, uděláš další.
Čínská přísloví |
Vady velkých jsou radostí lidí malých.
Benjamin Disraeli
S úsilím, jakým zakrýváme svoje nedostatky, bychom se jich mohli snadno zbavit.
Michelangelo Buonarroti |
Cizí chyby máme na očích, svoje za zády.
Arabská přísloví
Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává.
Marcus Tullius Cicero
Chyby a omyly těch druhých jsou vždycky důvodem k radosti.
André Gide |
Mám opravdu štěstí. Vždy, když jsem se dopustil nějaké chyby, vyčítali mi ji.
Konfucius
Snadno zapomeneme na svoje chyby, když o nich neví nikdo jiný než my.
Francois de la Rochefoucauld

It is so beautifull

27. prosince 2007 v 21:18 | Rose |  me
Tenhle obrázek se mi líbí.Vypada jako z moji oblibene serie z ktere je posledni dobou strasne tezke sehnat obrazky.
(print image)

my favourite picture

27. prosince 2007 v 20:54 | Rose |  me
Tohle je muj strasne oblibenej andelicek nevim proc proste ho mam rada mozna kvuli ty dobrote ktera z toho obrazk vyzaruje.

Láska nebo nenávist

27. prosince 2007 v 20:50 | Rose |  gothika a fantasy
Láska a nenávist jsou jiné strany jedné mince.A proto od jednoho nikdy není daleko k druhému.

Help me

27. prosince 2007 v 20:28 | Rose |  gothika a fantasy
Lidi jsou kruty a bezcitny. Obrati se podle postaveni.Proc je dneska láska tak vácná a proč nejsme schopni pomoci?????????
Proto sem dávám tenhle článek od http://teriiiinkiiii.blog.cz/0705/pomoc
Pomoc mi , Help me , Rette mich ... Prostě pomoc mi , zachraň mě ...
Je to hroznej pocit co ? Když potřebujete pomoc a všichni se na vás vykašlou ...
Byl si například favorit školy a najednou si nula ...
Jjo , to neni příjemný .....

Byla bych strašně rádá kdyby si to někdo vzal k srdci a tsal se pozemským andělem............

Roses ruzny

22. prosince 2007 v 16:37 | Rousinka |  gothika a fantasy

barvy aury

22. prosince 2007 v 16:21 | Rose

Aura a její barvy


1.
ČERVENÁ

Hlavní barva
Bude lehce dosahovat svých předsevzetí, je společenská a umí srozumitelně hovořit. V lásce však není příliš romantická. Ve finanční sféře bude mít štěstí.
Je to dobrý vůdce ostatních, který chce ale o všem rozhodovat sám.
Pro své cíle si umí vybrat správný čas, u ostatních je oblíbená, ale nepotřebuje se o ně příliš opírat. Má silné ego a dokáže nalézt štěstí.

Vedlejší barva
Osobnost, která bude mít v životě štěstí. Umí ostatním pomáhat. Nade vše si cení svobody
a nezávislosti. Je energická i vitální a dobře komunikuje. Pro svůj cíl dokáže i nemožné věci. Nerada se nechává omezovat a nemá ráda kritiku, i když je to přátelský člověk. Umí být
ve správný čas na správném místě. Je ctižádostivá.

2.
ORANŽOVÁ

Hlavní barva
Bude úspěšná, pokud dokáže víc využít nabízených příležitostí. Je velmi přátelská a pro své přátele udělá naprosto všechno. Je pečující a starostlivá. Převládající roli u ní hrají emoce,
má rovněž silně vyvinutou intuici.
Je klidná a nevyvolává hádky, umí se vybraně chovat a je příjemným společníkem. Má bohatý vnitřní život. Nemívá přílišné vůdcovské sklony.

Vedlejší barva
Má vkus a umělecké cítění i bohatou fantazii. Samoty se nebojí, ale umí též pomáhat ostatním. Velmi si váží rodinného života a na svých blízkých je dost závislá.
Má ráda vnitřní svobodu a nebývá příliš ambiciózní. Je jemná a nehádavá, ale v případě potřeby
se umí bránit. Není příliš trpělivá a při realizaci svých záměrů potřebuje podporu okolí.
Nemá totiž silnou vůli.

3.
ŽLUTÁ

Hlavní barva
Je vitální a mnohomluvná. Zajímavá osobnost se smyslem pro humor a vyvinutou sociální inteligencí.
Umí dobře argumentovat a dokáže se vcítit do jiných lidí. Mívá sklon k domýšlivosti, ale je celkem úpřímná. Je to životní optimista a dokáže se nadchnout pro nové činnosti.
Ráda flirtuje s opačným pohlavím a může mít sklony ke lhaní.

Vedlejší barva
Je ambiciózní a je na ni spolehnutí. Umí reagovat na změny, má ráda pravdu, uznává rodinné hodnoty. Je plná života, nesnáší nudu a je náročná k jiným stejně jako k sobě.
V podřízené pozici se necítí příliš dobře, raději vládne a je poměrně prakticky založená. Novým myšlenkám se nevyhýbá.

4.
ZELENÁ

Hlavní barva
Je nedůvěřivá, šetrná a má ráda řád. Proto jí dělá potíže přizpůsobit se změnám a neočekávaným situacím. Je praktická, ale občas působí zbytečně chladně.
Má silnou vůli a dokáže na sebe být přiměřeně tvrdá. Měla by se naučit víc užívat života.
Zaslouží si však důvěru ostatních, neboť má dobré srdce.

Vedlejší barva
Bývá náladová a vůči autoritám se staví do opozice. Má ráda jasné a přehledné situace a občas
se chová zcela nezodpovědně. Je praktická, ale mívá sklon ke zbytečnému pesimismu.
Konverzuje "na úrovni" a ve společnosti se málokdy ztratí. Rozhodování jí nečiní potíže, otázkou důsledků se však příliš nezabývá. Umí také dlouhodobě plánovat, zejména jde-li o její cíle.
Je pracovitá a tato vlastnost ji neopouští ani při řešení náročných úkolů.

5.
MODRÁ

Hlavní barva
Nemá ráda nudu, dobře navazuje kontakty s ostatními lidmi a přitahuje ji cestování. Je chytrá
a má vrozené nadání. Okolí ji respektuje a ona sama je dobrý vůdce ostatních.
Minulostí se nezabývá. Chce poznat co nejvíc, má také ráda určitou míru svobody. Občas zbytečně
riskuje a měla by být důslednější při stanovování svých cílů. Je čestná a v životě mívá štěstí.

Vedlejší barva
Rychle a bystře myslí, nebojí se rizika a ráda se vzdělává. Vše dokáže brát s humorem.
Je sympatická a lidé její názory dobře akceptují. Neumí lenošit a dokáže využít nabízenou příležitost.
K lidem je občas nedůvěřivá, i když potřebuje jejich obdiv. Pro opačné pohlaví je poměrně přitažlivá. Cení si svobody a jisté míry nezávislosti.

6.
INDIGO

Hlavní barva
Má potíže s respektováním autorit a sklon zbytečně utrácet. Občas se chová egoisticky a na svého partnera žárlí. Potřebuje mít pocit, že ji ostatní mají rádi. Svoji rodinu miluje a pečuje o ni,
ale musí se jí dostat uznání za to, co dělá.
Je to příjemný optimista, který má rád krásnou a vyváženost. Potřebuje ovšem rovněž materiální jistotu a hmotné zabezpečení. Bez potíží pomáhá ostatním.

Vedlejší barva
Má ráda pohodlí, oplývá dobrým vkusem. Lidem důvěřuje, vyhledává jejich společnost a vládne
i diplomatickým nadáním. Je to vitální a charitativní typ, který se umí obětovat pro druhé.
Je odpovědná, jedná po zralé úvaze, ale nerada pracuje pod tlakem. Velmi dlouho si také pamatuje různé křivdy.

7.
FIALOVÁ

Hlavní barva
Je přátelská, má bystrý úsudek, pružně myšlení a dostatečnou fantazii. Je moudrá a vzdělaná.
Umí dobře komunikovat a má také věštecké schopnosti.
Přestože je spíše uzavřenější typ, nevyhýbá se společnosti. Ráda se vzdělává v tom, co je jí blízké.
Je duchovně založená, ale občas může mít sklon vyvyšovat se nad své okolí.

Vedlejší barva
Je náladová, romantická i odpovědná. Cení si spravedlnosti i jejich obhájců. Nebojí se změn,
je přátelsky založená, nehádavá a přizpůsobivá. Tolerantní k názorům jiných a poměrně komunikativní. Má sklon zapomínat, je to však moudrá a přitažlivá osobnost s duchovním rozhledem. Má dobrou intuici, ale měla by se naučit spoléhat sama na sebe.

8.
RŮŽOVÁ

Hlavní barva
Je pracovitá a dokáže jít za tím, oč usiluje. Umí se poučit z různých životních zkoušek.
Je ambiciózní a za svým cílem půjde za jakoukoliv cenu, i když v srdci zůstane skromná a laskavá.
Má vedoucí schopnosti, nestydí se však využít pomoci ostatních. Pokud dosáhne toho, co si předsevzala, pociťuje mimořádné uspokojení. Snad proto dokáže pro své cíle obětovat i rodinu.

Vedlejší barva
Je přizpůsobivá, klidná a vůči ostatním fér. Nemá však příliš smysl pro humor a občas se připadá osaměle. Provinění jen těžko odpouští. Má smysl pro spravedlnost, ale v hněvu dokáže být velmi destruktivní.
Má sklon utrácet a cení si finanční nezávislosti. Za svým cílem půjde velmi tvrdě. Měla by však lidem víc důvěřovat.

9.
BÉŽOVÁ

Hlavní barva
Má skvělé nápady, vitalitu i energii. Umí dobře využít příležitosti, je moudrá a duchovně založená. Měla by se však snažit chápat víc lidi kolem sebe.
Je ambiciózní a inteligentní, uznává pravdu i spravedlnost. Jedná fér a touží být úspěšná.
Bývá štědrá a má dobré srdce.

Vedlejší barva
Ráda poroučí ostatním, je chrabrá, má spoustu energie a pevnou vůli. Chce být uznávaná
za jakoukoliv cenu. Snad proto se často angažuje pro veřejné blaho.
Je praktická, ale chybí jí trpělivost.
Je nebojácná, může však mít sklony k povýšenému jednání. Pokud jí někdo ublíží, umí se pomstít.

11.
BÍLÁ

Hlavní barva
Umí dobře navazovat vztahy s okolím, ale přátelství pro ni není na prvním místě. Většinou chce,
aby se vše podřídilo jejím názorům. Chce zalézt dobro i pravdu, k čemuž má potřebnou vitalitu
i ideály. Má dobrou fantazii a je nezkažená.

Vedlejší barva
Umí si poradit téměř v každé situaci a nepropadá černým myšlenkám. Může mít mystické schopnosti.
Je velmi pracovitá a jde za svým cílem s potřebnou razancí.
Je to dobrý vůdce, u ostatních oblíbený. Přichází s novými nápady a má bohatou fantazii.

22.
ZLATÁ

Hlavní barva
Je pracovitá a touží být úspěšná. Půjde-li za svým cílem dostatečně vytrvale, dosáhne všeho,
co si zamane. Je inteligentní, má bystrý úsudek.
Je mocná a vládne úžasným potenciálem. Na cestě vpřed jí bude velmi prospěšné její kouzlo osobnosti.

Vedlejší barva
Má statečné srdce, nebojí se, je pracovitá a metodická. Umí si poradit téměř s každou situací.
Neumí však vždy zvládat potíže v partnerských vztazích.
Pro ostatní je přitažlivá, chce být všude první. Je ambiciózní, má zdravý rozum a u svého okolí bývá oblíbená. Občas může mít sklon setrvávat v pohodlném "závětří".

A ještě jedna rada na závěr.
Pečujte o svou auru dobře, je vaší součástí.
A jak to udělat? Jednoduše:

Péče o vlastní auru
Zaujměme stoj spatný, několikrát se zhluboka nadechněme a vydechněme. Postupně se uklidníme
a pomalu složíme z rukou nad hlavou "stříšku".
Zavřeme oči, soustřeďme se na naši auru. Po pár minutách ucítíme v dlaních pocit tepla.
Potom pomalu směrem dolů auru pohladíme a totéž provedeme po stranách, vpředu i vzadu.
Celým tělem se nám rozlije báječný pocit uvolnění, pohody a dobré nálady.

opuštěná

22. prosince 2007 v 16:20 | Rose |  gothika a fantasy

angel or devil

22. prosince 2007 v 16:19 | Rose |  gothika a fantasy

některá čísla a jejich význam

22. prosince 2007 v 16:16 | Rose
1- jednička vyjadřuje základ života. Je to první číslo, řídí je Slunce, zdroj veškeré energie. Raději útočí, než se brání, raději poroučí, než poslouchá. Jeho nositel je nezávislý, podnikavý, bez váhání převezme iniciativu a strhne ostatní na svou stranu : je to odvážný a rozhodný vůdce. Velice si cení svobody, chce být sám odpovědný za své úspěchy i omyly a nechce být nikomu nic dlužen. Nežádá o pomoc, stejně jako nepřizná slabost. Je energický a autoritativní v práci, náročný k jiným i k sobě. Má sklony převzít velení i v lásce.

2 - Dvojka znamená vyrovnanost, rozvážnost, diplomacii a přívětivost. Je pod vlivem Luny, v neustálé proměnlivosti zachovává určitou pravidelnost. Má klidný temperament, je mírná a trpělivá, touží po souladu. Před provokacemi zprvu prchá, avšak velmi rychle se snaží najít schůdnou cestu, vedoucí k porozumění. Soutěžení ji nepřitahuje, vyhrávat bitvy jí nepřipadá užitečné, má-li to být na úkor citové rovnováhy. Neboť dvojka je velmi citově založená, sentimentální, citlivá, emotivní.

3 - Trojka je symbolem náklonnosti, obliby, talentu a popularity. Odjakživa byla považována za dokonalé číslo. Odpovídá jí planeta Jupiter. Nositel trojky je veselý a okouzlující, komunikuje překvapivě snadno a vyzařuje z něj laskavost. Proto je obvykle oblíbený a vyhledávaný. Je společenský, aktivní, stále v pohybu a v kontaktu s lidmi. Potřebuje vnější podněty. Při negativní vibraci je trojka netrpělivá a popudlivá a nesnáší kritiku. Po citové stránce je to nadšenec a náruživec, který však neztrácí ze zřetele své zájmy. Vždy si hledá partnery, na které může být hrdý a kteří mu mohou něco přinést.

4 - Čtyřka je symbolem spravedlnosti, rovnováhy a bezpečí. Její planetou je Saturn. Je vyrovnaná, trpělivá a realistická, nikdy se nepouští do bitvy, aniž si zajistí týl. Jedná chladnokrevně a rozhodně, je spolehlivá, ale jen málokdy bere na sebe iniciativu. Je majetnická a umí si vynutit své, je zatvrzelá a vytrvalá, neodbočuje z cesty, kterou si vytyčila. Postupuje pomalu, ale pravidelně.

5 - Pětka znamená vznětlivost a spontánnost. Přemýšlí i jedná rychle, jako by odpovídala na výzvu. Její planetou je Merkur. Málokdy vydrží na jednom místě. Miluje změnu a pestrost víc než cokoliv jiného. Žádná kotva ji neudrží, žádný přístav neupoutá, přitají ji a fascinují daleké obzory. Má přizpůsobivou, zvědavou a pružnou mysl, je velmi komunikativní a překypuje dynamismem.

6 - Šestka je symbolem krásy, harmonie a rytmu. Souzní s ní ženská planeta Venuše. Pro šestku je nejdůležitější kvalita. Jejím cílem a touhou jsou především štěstí a krása, neboť šestka je skutečný milovník krásy. Má vytříbený vkus a touží po krásných věcech. Ostatně často uspěje právě v umělecké oblasti, pokud se neuplatní v profesích, jež vyžadují smířlivost. Šestka má i negativní vlastnosti - váhavost, nerozhodnost, volí cestu nejmenšího odporu. Ovšem nechybí jí smysl pro odpovědnost, a pokud se jednou rozhodne, dokáže se zhostit i obtížného úkolu.

7 - Sedmička je číslo neustálého intelektuálního a filozofického hledání. Řídí ji planeta Uran. Je to myslitel a originální a nezávislý intelektuál. Má velký pozorovací talent, je schopna přemýšlet a rozjímat, proto dává přednost samostatné práci. V tichu a osamění dosahuje ostatně těch nejlepších výsledků. Zajímá ji vše, co je zvláštní a nezvyklé : má intelektuální intuici a tvůrčí schopnosti. Bohužel je to pesimista trpící úzkostí, který se často uzavírá do sebe a bloudí v kruhu. Touha po nezávislosti ovlivňuje i citový život, jen těžko vstoupí do nějakého svazku, jedině když potká podobnou bytost se stejnými životními ideály.

8 - Osmička je číslem moci, síly a úspěchu. Odpovídá jí planeta Mars. Je to aktivní a energická bytost, ráda dobývá a miluje výzvy. Svou ctižádost však obrací spíše k hodnotám materiálním než duchovním. Touží získat moc, což se jí daří díky smyslu pro realitu, rozhodnosti a pohotovosti. Má navíc to, čemu se říká "čich". Je netrpělivá a nerada ztrácí čas, hodně utrácí a ještě víc pracuje. Ráda žije intenzivně, naplno, někdy je však tvrdá, netolerantní a tvrdohlavá. Po stránce citové je upřímná, přímočará, vášnivá a žárlivá.

9 - Devítka, to je altruismus, vznešenost a mysticismus. Odpovídá jí planeta Neptun. Tolerance, štědrost a nezištnost jsou hlavními stránkami jejího charakteru. Nutno ještě přidat smysl pro přesnost, sklony ke snění, utopiím, občas se dokonce vznáší v mlžném oparu. Má velkou schopnost porozumění a přizpůsobivost, není však aktivním činitelem, jedině když najde ideál, za nějž je ochotna se bít. Zachraňuje ji víra. V lásce je velice upřímná, laskavá, ale žádá více citu, než sama dává. Ne že by byla lhostejná, pouze myslí na něco jiného. Z devítky, která nenašla rovnováhu, se stává přelétavý tulák, intelektuálně i citově.

11 - Jedenáctka má úžasnou psychickou energii a inspiraci, že ostatní u ní hledají oporu a snaží se získat její souhlas a uznání. To jí vyhovuje, neboť ráda ovládá jak v práci, tak v lásce. Ostatně většinou se jí to skvěle daří, je totiž okouzlující a úspěšná. Proto bere na sebe dobrovolně odpovědnost, někdy i na úkor osobního života. Snadno však podléhá úzkosti, nervozitě a podrážděnosti. Jedenáctka je číslo, které vyžaduje velkou mravní sílu a samostatnost. Některým se to nepodaří, a proto prožívají jedenáctku omezeně jako dvojku.

22 - Dvaadvacítka nepodniká pouze pro sebe, ale i pro ostatní. Je to velké číslo, schopné zvládnout velmi složité situace, nechá se však zaslepit hloubkou a významem svého úkolu. Její činy řídí inspirace a talent a často jí pomohou ke značnému věhlasu : skrývá se v ní génius. Po citové stránce to však není tak růžové, často totiž obětuje osobní život svému dílu a nedokáže sdílet život s někým, kdo ji v tomto díle nemůže nebo nechce následovat. Číslo 22 je číslem vynímečných bytostí. Pro mnohé však představuje tak velké napětí, že raději žijí na jeho nižší úrovni - jako čtyřka

co je to aura

22. prosince 2007 v 16:10 | Rose
Podle slovníku je aura neviditelné vyzařování energie, které obklopuje vše živé. Protože energetické pole existuje kolem každé věci, má auru dokonce kus skály nebo kuchyňský stůl. Ačkoliv aura obklopuje celé tělo, je součástí i každé buňky a odrazem všech jemných životních energií. Můžeme ji tedy pokládat v podstatě za součást těla, ne jen za něco, co ho obklopuje. Slovo aura je odvozeno z řeckého výrazu "aura", které znamená vánek. Energie obsažené v naší auře jsou obrazem naší osobnosti, našeho způsobu života, myšlenek i emocí. Aura zřetelně ukazuje náš mentální, psychický a duchovní stav.
Zapomenutá schopnost - Lidé byli schopni vidět auru od pradávna. Mnohé staré skalní kresby zobrazují lidi s podivnými kruhy kolem hlav. Svatí byli znázorňováni se zářící nebo zlatou aurou ještě do nástupu křesťanství. Takovou svatozář kolem hlavy je možné nalézt na starých obrazech z Egypta, Řecka a Itálie.
Význam barevného spektra
Barva je forma projevu a existuje v souznění se zvukem a dalšími aspekty energetické povahy. Barva je objektivní médium, jehož pomocí se přenáší energie / informace a tudíž můžeme říci, že světlo a barvy jsou doručovatelé energetických informací. Barvy v auře je nutno chápat jako různé energeticko informační hodnoty, které se posuzují v různých rovinách vnímání. Barva v naší auře je vyjádřením druhu síly, kterým se projevujeme v životě. Prezentujeme tak svému okolí své postoje, návyky a ukazujeme na dosažený stupeň naší lidské a duchovní zralosti.
Každá barva barevného spektra poukazuje v závislosti na tom, v které části aury se nachází, na různé vlastnosti a kvality. Velký význam z hlediska interpretace mají sousední barvy, které se navzájem prolínají, jakož i intenzita odstínů, tónů, množství skvrn a jejich umístění v auře. Každý barevný tón i odstín má svůj vlastní charakter projevu a tudíž i významu, a je ovlivněn celou řadou druhotných příčin, faktorů a vzájemných vazeb.
Taktéž jako jeden z dalších pohledů ve vnímání barvy je podstata vnitřní harmonie barvy, tedy kvalita, která vyjadřuje nosnou informaci involučního či evolučního významu, daná polaritou + a - , tedy jasností a čirostí, nebo bahnitým, zakaleným tónem. Současně tímto vypovídá o velmi důležité informaci, která se týká blokace na barvu, kterou se projevuje karma v našem současném bytí.
Barvy v auře se také mění v závislosti na tom, jak se měníme my sami. Barvy, které zobrazují naše emoce či myšlenkové procesy se mění relativně rychle oproti barvám, které zobrazují naši základní charakteristiku, stupeň dosažené duchovní zralosti, charakter, podvědomí, nebo jiné informace karmické povahy, které již mají stabilnější ukotvení.
Jednotlivá, vzájemně se prolínající barevná seskupení se navzájem mísí a vytvářejí různé formace mrakovitých struktur, které mají svůj specifický význam v závislosti na jejich umístění, barevnosti, čistosti či zakalenosti. Vypovídají o našich charakterových rysech, návycích či předpokladech v osudu jedince.
Další formou barevných projevů v auře jsou barvy smíšené, které vytváří celou škálu dalších barevných odstínů. Některé z těchto barev, jako je například šedá, hnědá, sinavě zelená nebo špinavě purpurová se v auře vyskytují lokálně a tudíž nevytváří základní barvu aury. Lokální místa těchto specifických barevných hodnot poukazují na disharmonické projevy. Jsou to barvy, kterých by se měl člověk snažit zbavovat, protože mu znemožňují vnímání a projevování se v citové a duchovní kvalitě.

Vlivy planet

22. prosince 2007 v 11:56 | Rose
Následující tabulka ukazuje, v jakou hodinu má jaká planeta největší vliv, podle čehož si určíme k jakému rituálu či magické akci je tato doba vhodná.

6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00
pondělíMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunce
úterýMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsíc
středaMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMars
čtvrtekJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkur
pátekVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiter
sobotaSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenuše
neděleSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturn


18:0019:0020:0021:0022:0023:0024:001:002:003:004:005:00
pondělíVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiter
úterýSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenuše
středaSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturn
čtvrtekMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunce
pátekMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsíc
sobotaMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMars
neděleJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkur
A nyní vypíšu jednotlivé planety, posvěcený den, čemu dávají sílu a jejich charakteristiky:
Měsíc - Luna
Příslušící den: Pondělí
Podporuje: Spánek a věštící sny, plodnost, klid, dává sílu věštbě
Barva: Bílá
Ovládá to, co nazýváme fyzickým světem a co hermetismus nazývá světem podměsíčním (sublunárním). Vše, co prochází na Zem, fluidy i duše prochází Lunou, a vše, co ze Země odchází tady prochází rovněž. Pro provádění světlých magických úkonů se doporučuje doba, kdy měsíc "dorůstá".
Mars
Příslušící den: Úterý
Barva: ohnivě červená
Podporuje: Odvaha, síla, ochrana, řešení konfliktů, odrážení kletby, tělesná žádostivost
Mart ztělesňuje boha války, prudkého, násilného, odvážného a energického. Jeho vlivu využíváme k magickým činům. Dny a hodiny jemu posvěcené jsou výhodné např. k výrobě pentaklů.
Merkur
Příslušící den: Středa
Podporuje: Duševní síly, intuice, dává moudrost a věštění
Barva: Duhová, různé barvy vedle sebe (jiná varianta: fialová)
Merkur je symbolem mládí, životnosti a pohyblivosti, nestálost.
Jupiter
Příslušící den: Čtvrtek
Podporuje: Peníze, úspěch, štěstí, věci právní, úspěch ve studiu, kariéra, dlouhodobé cesty a pobyty
Barva: kovově modrá
Jupiter symbolizuje vyrovnanost a klid, harmonizaci a dynamizaci vůle člověka, naopak od zbrklého Merkura.
Venuše
Příslušící den: Pátek
Podporuje: Láska, partnerství, věrnost, krása a mládí
Barva: zelená
Symbolizuje ženské mládí - svůdnost, ale zároveň i nebezpečí. Bohyně lásky. Vládne nad milenkou, kdežto cudná Diana, Luna, vládne nad matkou.
Saturn
Příslušící den: Sobota
Podporuje: Vymítání zlých mocností, moudrost, rozvážnost, ochrana před zloději, psychické nemoci
Barva: Olova, kovově černá
Stařec, člověk smutný, ale velmi zkušený. Saturn je planeta drahá černým mágům, stejně jako ubývající Luna.
Slunce
Příslušící den: Neděle
Podporuje: Ochrana, uzdravení, právní záležitosti, věci související se zákonem, štěstí
Barva: zlatožlutá
Slunce je otcem, univerzálním ploditelem v našem světě, proto je i jeho vliv na magii značný.

Poznejete sami sebe a svou moc

22. prosince 2007 v 11:54 | Rose

Jak poznat sám sebe

Pokud chcete, aby se z vás jednou stala opravdu čarodějnice nebo čaroděj první kategorie, tedy ten nejlepší z nejlepších, chce to pracovat hlavně a především sám na sobě. Přesto, že magii může provozovat každý, nic není za darmo a v magii to , jak už jsem dnes říkala, platí dvojnásob. Chcete -li mít opravdu velkou osobní sílu a třeba i pomáhat druhým, musíte nejprve dokonale poznat sami sebe. To možná znáte i vy všichni, kteří jste četli nebo viděli Harryho Pottera. I on tohle musel dokázat. A protože , jak doufám, nejste žádní mudlové, prozradím vám dnes perfektní techniku, která vám ukáže vaši vnitřní sílu. I na průčelí známé věštírny v Delfách je napsáno : Poznej sám sebe. Tím, že se budete zabývat vlastními úspěchy a chybami, o kterých víte jen vy, dokážete svůj život změnit k lepšímu. Možná to chce trošku trpělivosti a dost upřímnosti, ale stojí to za to. Zapalte zelenou svíčku a v jejím světle si prohlížejte svou vlastní aktuální fotografii. Když pocítíte spojení s obrázkem, vezměte kus papíru a po délce ho přeložte. Na levou stranu napište všechny věci, které jste kdy chtěli udělat , ať už jste je stihli nebo ne. Na pravé straně vytvořte seznam věcí, ve kterých jste neuspěli a napište proč. Máte-li pocit, že je seznam hotový, obraťte se znovu ke svému obrázku a řekněte mu, jak dobří jste byli i přes své neúspěchy. Buďte pozitivní. Vyberte pak jeden z nesplněných plánů a slavnostně slibte, že co nejdříve podniknete první kroky k jeho uskutečnění. Pak zhasněte svíčku, zabalte fotografii do napsaného seznamu, obojí vložte do červené obálky a tu schovejte do prádelníku na dobu jednoho měsíce. Tento postup pak opakujte častěji. Uvidíte, že už za rok bude vaše osobní síla obrovská.

Athame

22. prosince 2007 v 11:49 | Rose
Athame je osobním nástrojem, který by měl každý vlastnit. Je to nůž. Používá se k nasměrování energie (např.: při stavbě kruhu, při magii,…).
Nejlepší je, když si takový nůž vyrobíte sám. Ale já nemyslím, že by to bylo bezpodmínečně nutné. Je fajn, když má vaše Athame rukojeť ze dřeva, protože se do ní dá snadno vyřezávat.
Každé Athame by mělo být podepsané svým vlastníkem, který do něj tím vkládá svou energii. Do rukojeti vyřezejte své magické jméno v nějaké magické abecedě, kterou používáte (Např.: Runy,...), nebo stačí jen váš magický monogram (vytvoříte ho tak, že písmena svého magického jména v Runové podobě napíšete přes sebe tak, že vytvoří nějaký tajemný, ale v zásadě jednoduše načrtnutelný symbol). Rukojeť si potom můžete vyzdobit podle svého vlastního vkusu. Ve fantazii se meze nekladou… :o)
Ještě bych chtěla jednu věc. Své Athame můžete používat výhradně k magickým účelům, nebo k magickým účelům a i na všechnu ostatní práci (např.: sekání bylinek,…). Já si myslím, že lepší je druhá varianta. Používat ho co nejvíce, protože tak k němu získáte lepší vztah. Ale taky Athame byl používán jako ceremoniální dýka používaná démony k zabíjení čarodějek

Démoni

22. prosince 2007 v 11:47 | Rose
Moderní vědec je přijímá se soucitným úsměvem, který u něj vyvolává všechno transcendentální. Dokonce i v táboře okultistů se tento obor tajných věd přijímá s velkou nedůvěrou a nezřídka je přímo odmítán. Představte si, že by k vám najednou přistoupil člověk, tvor, podivín, prostě "man", který by vám slíbil, že vás zbaví všech problémů, jaké máte či dokonce, jaké vás v budoucnu neminou, zaručí vám úspěch, věhlas, moc, bohatství nebo třeba skromnější lásku, pochopení, vyrovnanost, klid, za úpis podobný faustovské smlouvě. Přijmete? I když nevěříte na démony, satana, propadnutí duše peklu apod., přece jen, nezapochybujete trochu? Pokoušet ďábla si netroufne ani ten největší skeptik. Jeho skepticismus se projevuje právě a jen v tom, že se na toto téma nehodlá bavit, nemíní nad tím ani přemýšlet, natož cokoliv popírat.

Kosmický rituál rozmlouvání s velkou matkou

22. prosince 2007 v 11:45 | Rose
Než začnete provádět tento samotný rituál je nutné si přečíst PŘÍPRAVU kosmických rituálů
Princip: Zdraví
Oslovení: cituplné
Den: čtvrtek od dvanácti do čtyř
Svíce: Žluté
Šátek: bílý, nežně bleděmodrý
Roucho: stejné jako šátek
Vykuřování: santalové dřevo, růžové dřevo, rozmarýn.
  • Zvláštnosti: Dobrý dodatek je peří.
Potřeby: Používá se pro otázky lásky, ale spíš ve spojení se zdravým.
Samozřejmě k němu potřebujeme místo s kamenným kruhem někde venku, uprostřed čtyři kameny na umístění oltáře. Poblíž by měl být nějaký strom. Přesně doprostřed oltáře přijde čarodějný kotlík, vykuřovací hrnec - do něj se vkládá vykuřovací směs. Napravo a nalevo od hrnce postavíte svíčku přání a svíčku cíle. Cílová svíčka je partner, svíce přání je osoba, která ho miluje. Dobrým přídavkem jsou ptačí pera jako výzdoba oltáře nebo vašeho oděvu. Na levo a na pravo od vykuřovací nádobky stojej malé šálky s čistou vodou.
Také zde platí stejný postup jak u Venušina rituálu - Když je všechno připraveno vystupte z kruhu a zasvěďte ho. ("Tímto zasvědcuji svůj kruh pro svůj Dianin rituál"). Pak doširoka rozpřáhněte ruce, dlaněmi vzhůru. Vnitřně se soustřeďte. Potom v kruhu pokleknete a pozdravíte Dianu. Sědněte si do tureckého sedu a nechte na sebe působit vykuřovací směs. Nyní vyslovte svá přání nebo vyslovte problém. Při oslovení Diany vždy skřížete ruce na prsou. Střídavě meditujte a opakujte přání. Nechte před svým vnitřním zrakem vynořovat situaci, kterou si přejete.
Další postup je ale jiný: Po přednesení přání vezměte levý šálek s vodou, zvedněte jej vysoko až k čelu, poroste dianu, aby mu požehnala a soustřeďte se. Pak šálek postavte a udělejte to samé s pravým šálkem. Tím jste oslovili oba póly. Tuto vodu nalijte na konci rituálu do lahve. Můžete pak tuto vodu každý den pít - malou sklenku - na vyřešení vnitřních problémů, nebo ji vmasírovat do kůže. Vodu uschovejte v ledničce. Doporučuju pro přípravu této vody provést rituál v nějaké čtvrteční odpoledne.